• Phá dỡ trần vách thạch cao
  • Thi công xây trát ốp lát.
  • Trần vách thạch cao.
  • Điện nước điều hòa.
  • Sơn bả ma tít trần tường.